top


top

bottom

top
Jan Březina
výstavba inženýrských sítí
IČ: 46395181
DIČ: CZ7012240785

Výstavba inženýrských sítí Kolín, s.r.o.
IČ: 27131432
DIČ: CZ27131432

kancelář
Na svobodném 160
Kolín

tel.: 321 715 532
fax : 321 716 770
info@visjb.cz
visjb@visjb.cz


bottom

top
Firma Jan Březina - výstavba inženýrských sítí se transformovala do společnosti Výstavba inženýrských sítí Kolín, s.r.o.. Společnost patří k těm stabilním ve Středočeském kraji, především na okrese Kolín, Kutná Hora a Nymburk. Zajišťuje kompletní dodávky vodohospodářských, liniových, dopravních staveb i dodávky stavebních objektů. Pro firmu Jan Březina je naprostou samozřejmostí vysoká kvalita prací a služeb. To vše je podpořeno vstřícným přístupem k našim zákazníkům, o čemž svědčí jejich rostoucí počet a zájem investorů.
bottom

top
REFERENCE

TPCA Kolín
hlavní kanalizační (tlakový) a vodovodní přivaděč

Letiště Praha-Ruzyně
hlavní kanalizační řad a vedlejší kanalizační stoky a kabelové komory a kabelovody

Milovice Mladá
přestavba areálu ČOV
bottom
 
bottom