top


top

bottom

top
Jan Březina
výstavba inženýrských sítí
IČ: 46395181
DIČ: CZ7012240785

Výstavba inženýrských sítí Kolín, s.r.o.
IČ: 27131432
DIČ: CZ27131432

kancelář
Na svobodném 160
Kolín

tel.: 321 715 532
fax : 321 716 770
info@visjb.cz
visjb@visjb.cz


bottom

Reference


výstavba kanalizací

gravitačních, tlakových i podtlakových
 • přestavba areálu ČOV Milovice Mladá – VaK Nymburk
  p. Jankovský Václav, tel.: +420 603 589 061
  součást zakázky:
  výtlačný řad z vojenské ČOV
  páteřní stoka DN 600
 • přestavba úpravny vod a vodojemu Dobré Pole – Obec Vitice
  p. Batela Jiří, tel.: +420 602 973 401
  součást zakázky:
  hlavní kanalizační řad Obce Dobré Pole
  hlavní vodovodní řad Obce Dobré Pole
 • kanalizace Pečky-jih, Dobřichov
  Dobrovolný svazek obcí Pečecký region – Ing. Tvrz Jaroslav, tel.: +420 606 609 572
  součást zakázky:
  výstavba podtlakové stanice a výtlaku
  část stavby - Obec Dobřichov je vedena podtlakovou technologií a dvěma výtlaky
  část stavby – Město Pečky je gravitační kanalizace s výtlakem na ČOV1
 • hlavní kanalizační (tlakový) a vodovodní přivaděč na TPCA Kolín
  zóna LEAR-GEFCO
  Město Kolín – Buřič Jiří, tel.: +420 602 132 695
  odkanalizování areálu Lear + hlavní výtlak na ČOV

kompletní dodávka staveb

 • nově zastavované území pro 16 RD v Obci Nebovidy
  Obec Nebovidy – p. Kolář Pavel, tel.: +420 777 664 263
  součást zakázky:
  výstavba kanalizace, výstavba vodovodu, výstavba STL plynovodu
  výstavba veřejného osvětlení
  výstavba asfaltové komunikace a chodníků ze zámkových dlažeb
 • výstavba areálu v bývalém cukrovaru Nymburk
  Komaxo – Ing. Drobný Jiří, tel.: +420 603 510 893
  součást stavby:
  výstavba vodovodu a kanalizace a kompletního zasíťování, výstavba komunikace
  výstavba areálu benzinové pumpy, výstavba parkoviště areálu Hypernova, výstavba parkoviště Mountfield
 • Letiště Praha-Ruzyně
  Hochtief VSB – Ing. Vondrášek Luděk, tel.: +420 602 424 478
  součást stavby:
  hlavní kanalizační řad
  vedlejší kanalizační stoky a kabelové komory a kabelovody
 • areál fa Hügli food Zásmuky
  Hochtief VSB – Ing. Humler Stanislav, tel.: +420 602 424 487
  kompletní dodávka inženýrských sítí a zpevněných a betonových ploch

výstavba komunikací

včetně pokládky živných koberců
 • rekonstrukce komunikace ulice Ovčárecká
  Metrostav – Ing. Zlatohlávek Jiří, tel.: +420 602 454 852

výstavba komunikací a parkovišť

žulové, kamenné a zámkové dlažby
 • rekonstrukce komunikace č. II/329 Poděbradská, na k.ú. Pečky – SÚS Kutná Hora
  p. Musil Jan, tel.: +420 728 023 675
 • zbudování dlažeb a teras v ul. Živcových, Praha
 • Pečky, ul. U dráhy a další drobné stavby

výstavba a rekonstrukce

čistírny odpadních vod
 • ČOV Milovice Mladá
  VaK Nymburk Nymburk – p. Jankovský Václav, tel.: +420 603 589 061
 • rekonstrukce ČOV Pečky
  Město Pečky – Dürr Petr, tel.: +420 606 372 535
 • ČOV Obce Ostrá, okr. Nymburk
  Ing. Libor Kouřík, tel.: +420 603 589 062
  součást stavby:
  výstavba ČOV, výstavba hlavního kanalizačního řadu

výstavba čerpacích benzínových stanic

 • ČS Dolní Bučice KM Prona
 • ČS v areálu fa Sihelský MilanSihelský Tomáš, tel. +420 605 296 062
 • ČS v areálu Hypernova Nymburk
  viz kompletní dodávky staveb – Komaxo – Ing. Drobný Jiří, tel.: +420 603 510 893

dále se firma zabývá výstavbou vodovodů, inženýrských sítí, zemními pracemi a demolicemi, nakládáním s odpady, projekční a inženýrskou činností

referenční zakázky

referenční zakázky realizovány vlastní kapacitou (referenční stavby vč. investora)

 • Kanalizace a vodovod Nemocnice Kolín
  Nemocnice Kolín – Jakoby František
 • Rekonstrukce kanalizace v centru města Kolína
  TSM Kolína – Ledvina Miroslav
 • Kompletní dodávka ing. sítí a komunikací na 24 bytových jednotek
  Měst. úřad Kolín –Špinka Kamil
 • Kanalizace v obci Oleška
  Obec Oleška – p. Kašová Hana - starostka
 • Komunikace III. tř. v obci Vitězov
  Ing. Kabát Pavel
 • Rekonstrukce areálu AZ Elektrostav Nymburk
  Ing. Kouřík Libor
 • Kompletní dodávka ing. sítí vč. příjezdových komunikací v areálu H+H Chemie Nymburk
 • Komunikace v obci Křečhoř
  Obec Křečhoř – Šálek Lubomír
 • Mlýnský náhon Pečky 6,7 km
  Město Pečky – Iing. Zavřel Václav
 • Kanalizace v obci Křečhoř
  Obec Křečhoř – Šálek Lubomír
 • Komunikace a parkovací plochy v obci Křečhoř
  Obec Křečhoř – Šálek Lubomír
 • Kanalizace v obci Všechlapy
  Obec Všechlapy – p. Šnejdar Miroslav
 • Komunikace Hluboký Důl
  Obec Nebovidy
 • ČTU – Řízení letového provozu
  Hochtief VSB – Ing. Jakubec Jaroslav
 • Kanalizace Pečky, ul. Mikuláše Alše
  Město Pečky – Ing. Zavřel Václav
 • Komunikace, chodníky na obchvatu města Čáslav
  SSŽ Hradec Králové – p. Vondra Pavel
 • Dálnice D11, asfaltové přejezdové (otáčecí) pasy
  SSŽ Hradec Králové – p. Strnad
 • Podtlaková kanalizace Lužec nad Vltavou
  VOD-KA Litoměřice – Ing. Barabáš Ivoš
 • Výstavba komunikace města Úvaly
  Metrostav Praha – Ing. Zlatohlávek Jiří
 • Výstavba kanalizace města Úvaly
  Imos Brno – Ing. Vája Jiří
 • Výstavba komunikace Všechlapy
  Obec Všechlapy – Ing. Šnejdar Miroslav
 • Kompletní připojení na ing. sítě pro výstavbu tiskárny Chotouchov
  Decibel Production – Ing. Plašil Ondřej
 • Výstavba komunikace Suchdol
  Unikom Kutná Hora a.s. – p. Valenta
 • Demolice objektu a komunikace v areál firmy Hügli Food Zásmuky 2. etapa
  Hochtief – p. Flaška Pavel
 • Kabelovody Letiště Cargo Praha
  Hochtief VSB – Ing. Hankovec Petr
 • Zpevněné asfaltové plochy v areálu fa Thermo King
  p. Douša
 • Komunikace ulice Kunětická
  Město Kolín – p. Ledvina Miroslav
 • Komunikace Hrubá Skála
  fa Gasko Kolín – Ing. Darebný Libor
 • Rekonstrukce areálu K.A.L.T. Pneu
  p. Záboj Martin
 • Homogenizace vozovky Říčany
  fa Gasko Kolín – Ing. Darebný Libor
 • Komunikace a chodníky Rostoklaty
  Obec Rostoklaty – p. Lukáš
 • Komunikace a chodníky Bobnice
  Obec Bobnice – p. Janoušek Vladimír
 • Skate park Kolín
  TSM Kolína – p. Ledvina Miroslav
 • Parkurová jízdárna Miskovice
  JK Dítě a kůň – Ing. Hudcová Ivana
 • Parkurová jízdárna Cerhýnky
  Kuzďas spol. s r.o. – Kuzďas Luboš
 • Rekonstrukce rybník Třebotov
  rozestavěno – Hochtief VSB – p. Handrejch Zdeněk
 • Komunikace Obec Běrunice, okr. Nymburk
  Obec Běrunice – p. Zíma
 • Komunikace areál Cebal
  Energie stavební a báňská Kladno – Ing. Osner Zdeněk, CSc.
bottom